Afwreck

ເມື່ອຍ Afwreck

Afwreck ແມ່ນເປັນການປະສົມຂ້າມຂອງ Afghani ແລະ Trainwreck.  ທີ່ເຂັ້ມແຂງ sativa ມີຜົນກະທົບທັນທີທັນຫົວ-ເຂັ້ມແຂງສູງ.

ຍິນດີຕ້ອນຮັບກັບ StrainLists.com

ທ່ານມີຢ່າງຫນ້ອຍ 21?

ໂດຍການເຂົ້າເຖິງເວັບໄຊນີ້,ທ່ານຍອມຮັບຂໍ້ກໍານົດຂອງການນໍາໃຊ້ແລະນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວໄດ້.